Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Štipendije in razpisi za tujce

Uspešno mednarodno sodelovanje in internacionalizacija sta dva izmed temeljnih ciljev, ki si jih je Univerza na Primorskem postavila že ob svoji ustanovitvi. Slednje udejanja tako z uspešnim sodelovanjem v evropskih in drugih mednarodnih raziskovalnih programih in projektih ter na področju mobilnosti - študentov in visokošolskih učiteljev.

Projekt UP IN SVET  - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem je omogočil aktivnejše vključevanje tujih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov v študijski in raziskovalni proces univerze ter pospešil proces internacionalizacije.


Različne oblike štipendij za vključevanje tujih študentov v študijski proces v RS razpisuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

  

    

 

Evropska unija je za obdobje 2014-2020 objavila nov program sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa Erasmus+, ki med številnimi aktivnostmi omogoča tudi mobilnost študentov za namen študija ali prakse ter mobilnost osebja za namen poučevanja, usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«). 

 

 

 

 

 

Mobilnost raziskovalcev omogoča program Marie Skłodowska-Curie Action, ki je del programa EU za raziskave in razvoj Obzorje 2020 / Horizon 2020.  Finančna podpora je namenjena mednarodni in medsektorski mobilnosti znanstvenikov ter uveljavljanju odličnosti raziskovalnega dela na vseh področjih in s tem omogoča izpopolnjevanje in poklicni razvoj znanstvenikov s poudarkom na razvijanju inovativnosti.

 

 

 

        Marie Skłodowska-Curie Action

 

 

 

Mednarodne univerzitetne izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev omogoča tudi program Srednjeevropske pobude CEEPUS, v katerem sodelujejo Slovenija, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška in Srbija.

 

 

EURAXESS - Raziskovalci v gibanju (EURAXESS - Researchers in Motion) je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademeske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora.

Portal nudi raziskovalcem dostop do baze prostih delovnih mest, informacije o možnostih financiranja mobilnosti in raziskav iz različnih javnih in zasebnih virov, vpis v bazo iskalcev zaposlitve in brezplačno pomoč ter podporo pri ovirah, ki jih prinaša mobilnost v drugo državo z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela. (Vir: EURAXESS Slovenia)

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.