Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

O univerzi

Univerza na Primorskem Università del Litorale (UP) je bila ustanovljena leta 2003 kot tretja javna univerza v Republiki Sloveniji. Sedež UP je v Kopru, največjem slovenskem obmorskem mestu, ki se ponaša z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. UP tako deluje na stičišču sredozemskega in srednjeevropskega prostora, kjer se prepletata večjezičnost in večkulturnost.

UP pod svojim okriljem združuje fakultete, raziskovalne inštitute in druge članice.

FAKULTETE:

RAZISKOVALNA INŠTITUTA:

OSTALI ČLANICI:

PRIDRUŽENI ČLANICI:

 

Poslanstvo UP je aktivno prispevati k cilju Evropske unije, to je ustvariti družbo znanja ter uspešno sodelovati z drugimi univerzami in raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.

Aktivnosti UP se osredotočajo na ponudbo kakovostnih študijskih programov, aktivno vključevanje študentov v raziskovalno delo ter raziskovalcev v pedagoško delo in na doseganje mednarodno primerljivih dosežkov na področju raziskav in izobraževanja.

Univerza na Primorskem ponuja bogato paleto akademskih in znanstvenih strok: humanistične vede, socialne in vedenjske vede, umetnost, poslovne in upravne vede, pravo, vede o življenju, matematika in statistika, računalništvo, tehniške vede, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, varstvo okolja, osebne storitve, izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede, zdravje, tehniške vede, design.

Geostrateška pozicija UP je pomembna izhodiščna točka za intenzivno sodelovanje, še posebej na Jadranu, v Jugovzhodni Evropi, v Srednjeevropski in Sredozemski regiji. Z utrjevanjem dosedanjih in kovanjem novih partnerstev si UP prizadeva razviti mednarodno mobilnost študentov, raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in administrativnega osebja.V svojih prizadevanjih za izpolnitev svojega poslanstva in strategije na področju mednarodnih odnosov, UP aktivno sodelujev mednarodnih mrežah in združenjih ter izvaja mednarodne projekte.

 

Več informacij na spletni strani: www.upr.si

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.