Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Zaposleni tuji visokošolski učitelji

V okviru projekta UP in SVET, Aktivnost 1 / zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev, sta bila v študijskem letu 2013/2014 na univerzi zaposlena dva tuja visokošolska učitelja: dr. Francesco Belardo z Univerze v Messini, Italija in izr. prof. dr. Joseph Esoh Elame z Univerze Ca' Foscari iz Benetk. V študijskem letu 2014/2015 smo k sodelovanju povabili in zaposlili še tri tuje visokošolske učitelje s področja naravoslovja: prof. dr. Robert Jajcay z Univerze Comenius na Slovaškem, doc. dr. Ján Karabáš z Inštituta za matematiko in informacijske znanosti, znanstveno-raziskovalnega inštituta Matej Bel Univerze na Slovaškem in doc. dr. Vladimir Ivović  z Univerze v Beogradu, Srbija.

Zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev je prineslo dodano vrednost študijskim programom tako z vidika študentov, ki so imeli priložnost poslušati in se učiti od tujih strokovnjakov, kot z vidika naših visokošolskih učiteljev, ki so lahko izmenjali izkušnje s tujimi kolegi ter v obdobju njihove zaposlitve pri nas z njimi vzpostavili še tesnejše sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

  

PredavateljUniverza         Čas gostovanja   Študijski program / fakulteta UP      
Francesco BelardoUniversity of Messina

1. 6. 2014 –
31. 5. 2014

 

Matematika

UP FAMNIT

Joseph Esoh Elame University Ca' Foscari

1. 7. 2014 –
31. 12. 2014

Italijanistika
Medkulturno jezikovno posredovanje

UP FHŠ
Robert JajcayComenius University of Bratislava1. 1. 2015 –
30. 6. 2015
 

Matematika

UP FAMNIT

Ján KarabášInstitute of Mathematics and Computer Science, Science and Research Institute
of Matej Bel University
1. 1. 2015 –
30. 6. 2015
 

Računalništvo in informatika

UP FAMNIT

Vladimir IvovićUniversity of Belgrade

1. 1. 2015 –
30. 6. 2015

 

Biodiverzita
Varstvo narave

UP FAMNIT

  

UP je v letu 2008 skupaj z ostalimi slovenskimi univerzami podpisala Evropsko listino za raziskovalce (Listina) in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Kodeks) ter s tem aktivno pristopila v proces implementacije smernic, ki jih je v letu 2005 sprejela Evropska komisija. Vključila se je tudi v evropsko skupino za človeške vire (EU Human Resource Strategy Group) in se zavezala k pripravi institucionalne strategije za človeške vire skladno s smernicami Listine in Kodeksa. Senat UP je oktobra 2010 sprejel Kadrovsko strategijo Univerze na Primorskem za raziskovalce za obdobje 2010-2014, ki vključuje načela Listine in Kodeksa, ter Akcijski načrt Univerze na Primorskem za implementacijo Kadrovske strategije za raziskovalce za obdobje 2010-2014.
UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.