Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Promocija univerze

Članstvo v mednarodnih organizacijah omogoča sodelovanje predstavnikov Univerze na Primorskem pri oblikovanju različnih politik s področja visokega šolstva in znanosti, vključenost v aktivnosti in pilotne projekte, izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter nenazadnje doprinesejo k prepoznavnosti UP. Od ustanovitve univerze je bilo sklenjenih 55 mednarodnih in 17 nacionalnih sporazumov, obenem pa se UP vključuje in sodeluje v različnih združenjih in mrežah evropskih, regijskih in nacionalnih univerz.

V okviru projekta se je univerza včlanila v 8 novih mednarodnih združenj oziroma mrež s področja zdravja, ekonomije in športa. Projekt je omogočil tudi kritje stroškov članarin za obstoječa članstva v pomembnejših mednarodnih organizacijah in združenjih.

 

Obstoječa članstva v mednarodnih združenjih in organizacijah:

 

1)    CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies

 2)    EUA – European Universities Association

 3)    CEISAL - Consejo Europeo de investigaciones sociales de América Latina

 4)    DRC – Danube Rectors' Conference / Podonavska rektorska konferenca

 5)    UNIMED – Mediterranean Universities Union / Zveza mediteranskih univerz

 

 Nova članstva v mednarodnih združenjih in mrežah:

 
1)    SPACE – European Network for Business Studies and Languages

2)    ASPHER - Association of Schools of Public Health in the European Region

3)    FLORENCE NETWORK - Network for Nursing and Midwifery

4)    EFAD DIETS - European Federation of the Associations of Dietitians

5)    INSHS – International Network of Sport and Health Science

8)    INNOVAWOOD Network

 

UP je včlanjena še v druge mednarodne organizacije. |Več|

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.