Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Raziskovanje

S ciljem omogočiti učinkovit pretok znanstvenih spoznanj v pedagoško sfero je Univerza na Primorskem v svoji organizacijski strukturi neposredno povezala pedagoško in raziskovalno delo tako, da je pod svojim okriljem združila visokošolske članice in dva raziskovalna inštituta -  Znanstveno-raziskovalno središče in Inštitut Andrej Marušič, kar je unikum v slovenskem prostoru. Vse članice uspešno razvijajo znanstveno-raziskovalno delo v okviru svojih raziskovalnih skupin, hkrati pa se na skupnih interesnih področjih združujejo in skupaj uresničujejo razvojne cilje.  

Znanstveno-raziskovalno delo poteka v okviru nacionalnih  in mednarodnih raziskovalnih projektov, kjer so univerza in članice uspešne pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih programov in skladov. S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju je univerza v svoje delovanje vgradila zasnovo evropskih strategij s področja znanosti in visokega šolstva. V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) se UP aktivno vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami doma in po svetu.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.