Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Doktorski študij

Univerza na Primorskem ponuja kakovosten, aktualen in mednarodno primerljiv študij na področjih humanistike in umetnosti, izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev, družboslovja, matematike in finančne matematike, računalništva in informatike, naravoslovja, kmetijstva, zdravstva in turizma. Študijska dejavnost poteka na Fakulteti za humanistične študije, Fakulteti za management, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za turistične študije - Turistica in Fakulteti za vede o zdravju, ki izvajajo dodiplomske študijske programe 1. stopnje, magistrske študijske programe 2. in doktorske študijske programe 3. stopnje. |Več|


V študijskem letu 2015/2016 bo UP razpisala 14 doktorskih študijskih programov tretje stopnje:

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

Antropologija

Arheologija

Geografija

Slovenistika

Upravljanje različnosti

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Management

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Matematične znanosti (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku)

Računalništvo in informatika

Aplikativna kineziologija

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Edukacijske vede

Zgodnje učenje

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA

Inovativni turizem

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.