Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP FVZ

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.     SLOVENSKI DNEVI DIETETIKOV IN NUTRICIONISTOV Z MEDNARODNO
        UDELEŽBO

 

Čas delavnice: september 2014

Število ur delavnice: 16

Klasius 7 – Zdravstvo in sociala

 

Proces prehranske nege obsega štiri pomembne korake: prehranska ocena, diagnoza, intervencija in monitoring z evalvacijo. Vsak korak ima svoje specifike. Prehranska intervencija je najbolj dinamičen proces, ki se spreminja glede na zdravstveno stanje posameznika. Sestavljena je iz planiranja in implementacije prehranske terapije. Dietetik kot strokovnjak v tem procesu tesno sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci. Namen delavnice je povezovati, izobraževati in ozaveščati tako dietetike kot druge zdravstvene delavce o pomembnosti sodelovanja v procesu zdravljenja s prehrano povezanih boleznih.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

2.     DEBELOST (OBESITY)

 

Čas delavnice: januar 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 7 – Zdravstvo in sociala

 

Debelost uvrščamo med bolezni in njena pojavnost v zadnjih letih strmo narašča. Vse več je dokazov, da debelost vpliva na povečano tveganje za razvoj različnih kroničnih obolenj, mednje spadajo srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2 in predstavlja resen javno-zdravstveni problem. Prav tako je tudi vnetje, ki nastane zaradi debelosti, ključnega pomena za razvoj odpornosti na inzulin, kot tudi za razvoj kroničnih obolenj, in sicer bolezni srca in ožilja ter diabetesa. Namen delavnice je tako obveščati, izobraževati in ozaveščati tako splošno kot strokovno javnost o posledicah debelosti in njeni preventivi.

 

3.     CANCER WORKSHOP

 

Čas delavnice: maj 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 7 – Zdravstvo in sociala

 

Delavnica na temo raka z naslovom: “Od preprečevanja do novih pristopov zdravljenja” je namenjena diplomskim in podiplomskim študentom, raziskovalcem, akademskemu osebju, zdravnikom, medicinskim sestram ter vsej zainteresirani splošni populaciji. Cilj delavnice je dobiti celovit vpogled v značilnosti raka iz biološkega in medicinskega vidika, s posebnim poudarkom na preprečevanju te bolezni, molekularnih poteh, ki sodelujejo pri nastanku in napredovanju te bolezni ter pristopov novih oblik zdravljenja.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.