Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP FTŠ Turistica

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.     DRUŽINSKA PODJETJA V TURIZMU – USPOSABLJANJE NASLEDNIKOV ZA ZAPOSLITEV IN PREVZEM NASLEDSTVA

 

Čas delavnice: julij 2014

Število ur delavnice: 33

Klasius 8 – Storitve (Turizem/Ekonomija/Management;Geografija/Zgodovina/Antropologija/Sociologija)

 

V Sloveniji je približno 60-80 % vseh malih in srednjih podjetij družinskih, ki pomenijo gospodarsko rast, razvoj in igrajo pomembno vlogo pri zaposlovanju. Poletna šola bo ponudila osnovna in nadaljevalna znanja  o značilnostih družinskih podjetij in kako izkoristiti prednosti družinskega podjetja. Posvetili se bomo mlajši generaciji, njihovim načrtom in načinu priprave na prevzem podjetja, kako najti svoj prostor v okviru domačega podjetja (začeti svojim poslom, odpreti podružnico, se dogovoriti z ožjimi sorodniki), kako pripraviti družinsko ustavo, narediti poslovni načrt za razširitev podjetja. Na izrazito praktično naravnani poletni šoli bomo zagotovili:

-       obiske mnogih uspešnih podjetnikov,

-       teoretično osnovo, ki bo zagotovila razumevanje značilnosti družinskega podjetja, prednosti in slabosti, reševanje konfliktov, priprava družinske ustave,

-       spoznanje pravnih in davčnih vidikov prenosa nasledstva,

-       predstavitev podpornega okolja za podjetja.

Udeleženci bodo ob podpori mentorja razvijali tudi elaborat za svoj primer (ali načrt za prenos podjetja na novo generacijo ali priprava družinske ustave ali poslovni načrt za razširitev dejavnosti družinskega podjetja, ustanovitev lastnega podjetja ali odprtjem podružnice). Vabljeni so vse mlade, ki sodelujejo v ali prihajajo iz družinskih podjetij, izmenjali bodo izkušnje iz domačega in mednarodnega okolja.

 

2.     TEMAČNI TURIZEM. 1. SVETOVNA VOJNA: STANJE IN RAZVOJNE
        MOŽNOSTI TURISTIČNE PONUDBE

 

Čas delavnice: september 2014

Število ur delavnice: 32

Klasius 8 – Storitve (Turizem/Ekonomija/Management;Geografija/Zgodovina/Antropologija/Sociologija)

 

Ob 100. obletnici pričetka 1. svetovne vojne bo UP FTŠ TURISTICA nosilec interdisciplinarnega projekta. Sodelovali bodo učitelji in sodelavci dveh fakultet in inštituta UP ter učitelji in sodelavci naslednjih univerz: Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Trieste; Università degli Studi di Udine; Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt in Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta in Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta. Vabljene bodo partnerske institucije in posamezniki iz navedenih  ustanov. Temačni turizem bo osvetljen kot tržna niša držav in območij vzhodnega alpskega loka. Prioriteta proučevanja oziroma delavnic bo posvečena  1. svetovni vojni, a bo turistična privlačnost drugih dogodkov, povezanih s trpljenjem in vojnami v obravnavanem prostoru, obarvana tudi iz zornega kota turistične programske ponudbe. Koordinator delavnice ima reference s tega vsebinskega področja.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.