Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP FM

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.    MILENIJSKI CILJI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ REALNOST ALI UTOPIJA (MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: REALITY OR UTOPIA)

 

Čas delavnice: maj 2014

Število ur delavnice: 25

Klasius 34 – Poslovne in upravne vede

 

Udeleženci delavnice bodo spoznali trajnostne paradigme, modele in orodja, ki lahko prispevajo k uresničevanju milenijskih ciljev. Prvi del delavnice bo osredotočen na spoznanja, ki so privedla do razvoja 8 razvojnih ciljev v okviru Milenijske deklaracije ZN leta 2000. Ta deklaracija zavezuje države h globalnemu partnerstvu za doseganje zapisanih razvojnih ciljev do leta 2015. Drugi del delavnice bo predstavljal pregled vloge mednarodnih organizacij (IMF, WB, WTO) pri nudenju pomoči udeležencem za doseganje milenijskih razvojnih ciljev. Tretji del pa povezuje milenijske cilje s trajnostjo in trajnostnim razvojem v tri širše kategorije: gospodarski razvoj, okoljska trajnost in socialna vključenost, kar je vse odvisno od četrtega pogoja, in sicer ustreznega vodenja in upravljanja na vseh ravneh družbe: lokalni, nacionalni, regionalni in globalni. Pri vodenju delavnice bodo uporabljeni različni pristopi k študentu usmerjenega poučevanja z uporabo kratkih primerov za ponazoritev, kako se lahko trajnostne okvire in koncepte uporablja za doseganje milenijskih ciljev.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

2.     SVETOVNI EKONOMSKI IN FINANČNI IZZIVI TER TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

Čas delavnice: november 2014

Število ur delavnice: 16

Klasius 314 - Ekonomija

 

Delavnica bo organizirana na temo globalnih ekonomskih in finančnih sistemov in trajnostnega razvoja. Delavnica  je priložnost za predstavitev raziskovalnih rezultatov in razpravo s podiplomskimi in doktorskimi študenti o razvoju mednarodnega gospodarstva in svetovnega finančnega sistema. Osrednje teme delavnice so razvoj evropskih gospodarstev, ekonomskih politik in trajnostni razvoj ter dejavniki, ki vplivajo na razvoj mednarodne trgovine, financ in nacionalnih gospodarstev.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.