Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP FHŠ

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.    POLETNA ŠOLA MUZEOLOGIJE 2014 – UNESCO DEDIŠČINA

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 75

Klasius 2252 - Arheologija

 

V poletni šoli muzeologije leta 2014, ki bo že deveta po vrsti, bomo gostili uveljavljene strokovnjake s področja dediščine na seznamu UNESCO; predavali bodo gostje s Hrvaške, iz Italije in s Češke. Tehnična dediščina je področje dediščine, ki mu v zadnjih desetletjih namenja Unesco še posebej veliko pozornosti. V slovenskem prostoru je raziskovanje tehnične dediščine v porastu, še posebej to velja za obalno območje, saj so vidiki tehnične dediščine vključeni v krajinske parke (Sečoveljske soline).

 

2.    INTERNACIONALIZACIJA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA Z VIDIKA
       PLURILINGVALIZMA, MULTILINGVALIZMA IN MEDKULTURNEGA
       SPORAZUMEVANJA

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 30

Klasius 1453 – Izobraževanje učiteljev tujih jezikov

 

Mednarodna delavnica bo namenjena predstavitvi spoznanj s področja medkulturnega sporazumevanja in razvijanja medkulturne sporazumevalne zmožnosti v večjezičnem okolju. Gre predvsem za predstavitev dobrih praks in različnih možnosti uvajanja večjezičnosti v okviru internacionalizacije akademskega prostora na vseh ravneh. Hkrati bo delavnica ponudila aplikativne primere priprave in prilagoditve študijskih programov ali delov teh v tujih jezikih.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

3.    POLETNA ŠOLA MUZEOLOGIJE 2015 – TEHNIČNA DEDIŠČINA

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 75

Klasius 2252 - Arheologija

 

Tehnična arhitektura je tisti del dediščine, ki ga v zadnjih desetletjih mnogi odkrivajo in želijo vključiti v turistično in muzejsko ponudbo. Pogosto se pozablja, kako je za to dediščino potrebno skrbeti, jo raziskati in primerno vzdrževati, da bo ohranila svojo vlogo tudi v sodobnem času. Poletna šola bo na konkretnih primerih iz okolja pokazala primere dobrih praks, hkrati pa opozorila na tiste odklone, ki se jim moramo izogniti. V poletni šoli muzeologije 2015, ki bo že deseta po vrsti, bomo gostili uveljavljene strokovnjake s področja arhitekture; predavali bodo gostje z Nizozemske, iz Avstrije in Italije. Poletna šola muzeologije je namenjena domačim in tujim študentom, študentom Erasmus izmenjav, prav tako pa mladim zaposlenim strokovnjakom z javnih zavodov ali manjših podjetij, ki delujejo na področju varovanja in promocije dediščine, njenega razvoja in kulturnega turizma. Pričakujemo študente iz evropskih in posebej balkanskih držav, kar je rezultat dolgoletnega sodelovanja in povezovanja fakultete z mednarodno organizacijo Forum slovanskih kultur.

Struktura programa in izvedbe poletne šole:

 

4.    MASTERCLASSES HAELIETUM 2015

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 21 – Umetnost

 

Masterclass ali poletna šola je intenzivna oblika izobraževanja, ki nudi individualne ure študentom in posameznikom, v našem primeru različnim glasbenikom. Strokovnemu občinstvu in ljubiteljem klasične glasbe pa je omogočeno, da se predavanj udeležijo kot slušatelji. Ker pa želimo glasbeno umetnost približati čim širšemu sloju poslušalcev, bomo priredili tekom tečajev številne koncerte. Študentje bodo lahko aktivno in pasivno sodelovali s priznanimi pedagogi, kateri jim bodo nudili predavanja na najvišji strokovni ravni. Predavanja bodo potekala v mesecu juliju, in sicer z uglednimi in mednarodno uveljavljenimi pedagogi, ki predavajo na najpomembnejših univerzah vseh celin. Seminarja se bodo lahko poleg študentov udeležili tako priznani in uveljavljeni, kot tudi nadarjeni in nadebudni mladi glasbeniki s celega sveta ter najobetavnejši učenci obalnih glasbenih šol. Na ta način želimo omogočiti izmenjavo idej, predstaviti domače okolje tujim gostom ter občinstvu ponuditi najkakovostnejše predstave. 

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.