Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem, Università del Litorale (v nadaljevanju: UP) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 63/2013) za sofinanciranje projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


KRATEK OPIS PROJEKTA

Predmet projekta je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo UP. UP bo vključevala tuje strokovnjake v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajala aktivnosti, ki krepijo njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju.

Namen projekta je pospešiti internacionalizacijo UP, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces.

Cilj projekta je spodbuditi večjo odprtost UP v mednarodno okolje. Vsebina projekt vsebuje 4 aktivnosti:
  1. Aktivnost 1: zaposlovanje tujih visokošolskih učiteljev,
  2. Aktivnost 2: gostovanje tujih strokovnjakov,
  3. Aktivnost 3: mednarodne delavnice, ki so namenjene študentom in visokošolskim učiteljem in sodelavcem.
  4. Aktivnost 4: promocija univerze.

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

Naziv projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Vodja projekta izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem
Trajanje projekta od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015
Višina stroškov projekta 999.907,09 EUR (85% sredstva EU in 15% MIZŠ)
Kontaktna oseba Barbara Bradaš Premrl, samostojna strokovna delavka v Sektorju za znanstveno-raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost, elektronski naslov: barbara.premrl@upr.si, tel.: 00386 5 611 75 49
Kraj hranitve dokumentacije o projektu Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI PROJEKTA

  1. Informacije o javnem razpisu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
  2. Informacije o izvajanju projektov evropskih skladov: http://www.eu-skladi.si/.
  3. Dodatne informacije o posameznih dogodkih: spletne strani članic UP.
UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.