Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem, Università del Litorale (v nadaljevanju: UP) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 63/2013) za sofinanciranje projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


KRATEK OPIS PROJEKTA

Predmet projekta je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo UP. UP bo vključevala tuje strokovnjake v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajala aktivnosti, ki krepijo njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju.

Namen projekta je pospešiti internacionalizacijo UP, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces.

Cilj projekta je spodbuditi večjo odprtost UP v mednarodno okolje. Vsebina projekt vsebuje 4 aktivnosti:
  1. Aktivnost 1: zaposlovanje tujih visokošolskih učiteljev,
  2. Aktivnost 2: gostovanje tujih strokovnjakov,
  3. Aktivnost 3: mednarodne delavnice, ki so namenjene študentom in visokošolskim učiteljem in sodelavcem.
  4. Aktivnost 4: promocija univerze.

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU

Naziv projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Vodja projekta izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem
Trajanje projekta od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015
Višina stroškov projekta 999.907,09 EUR (85% sredstva EU in 15% MIZŠ)
Kontaktna oseba Barbara Bradaš Premrl, samostojna strokovna delavka v Sektorju za znanstveno-raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost, elektronski naslov: barbara.premrl@upr.si, tel.: 00386 5 611 75 49
Kraj hranitve dokumentacije o projektu Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI PROJEKTA

  1. Informacije o javnem razpisu: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
  2. Informacije o izvajanju projektov evropskih skladov: http://www.eu-skladi.si/.
  3. Dodatne informacije o posameznih dogodkih: spletne strani članic UP.
UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

intro text

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.